Tilknytning og tryghed

Uge 32   lørdag den 3/8 2019 - lørdag den 10/8 2019

Tilknytning og tryghed

Omdrejningspunktet på ølejr uge 32 er systemisk/familie opstilling i kombination med bevægelse. Vort nærvær/tilstedevær er forankret i kroppen. Der vil være afsat tid hver dag til at lave opstillinger for ølejrens deltagere, ligesom vi hver dag laver bevægelse alene, i par og i grupper med og uden musik, som støtter op om arbejdet i opstillingsfeltet og nærer tilstedeværet.

Vi fødes ind i et allerede eksisterende familiesystem og bliver mødt af de kvaliteter, som dette muliggør. Meget ofte er vi som voksne ikke bevidste om, hvad vi bærer med os af loyalitetsdynamikker, beskyttelse, hæmninger for udfoldelse… Ølejren er en invitation til at udforske nogle af disse livsmønstre.
Kropsligt er vi formet af over- eller underspændinger i muskulatur, nervesystem, bindevæv mv., og ved at arbejde med at komme mere tilstede, arbejder du samtidig med at sætte kroppen fri og dermed få adgang til den ro, glæde og fylde, der er en naturlig tilstand for os.

Balancen mellem tilknytning til de nærmeste og den personlige hvilen i egen identitet er altid i spil. Din originale identitet er tæt forbundet med din væren, som kroppen giver adgang til. Ølejren giver mulighed for at se vigtige dele af dit eget liv i et andet perspektiv og (forstå/se), hvordan du gennem relationerne til betydningsfulde andre mennesker i dit liv er blevet til netop dig. Her er plads til at mærke efter hvor det er muligt at opleve fylde i din egen væren – og de steder, hvor dit energisystem har været nødsaget til at beskytte sig selv mod noget ellers ubærligt.

 • Hvordan påvirker en opvækst med utryg tilknytning mine relationer som voksen?
 • Har jeg ubevidst båret byrder, der hører til hos dem der kom før mig?
 • Hvad gør en traumatisk begivenhed ved min evne til at føle mig tryg?
 • Hvordan sanses det at stå i tryg tilknytning?
 • Kan jeg tillade mine efterkommere at stå i deres egen værdighed?

Opstillingsarbejdet tillader en 3-dimensional fremstilling af kernetemaer, og giver mulighed for dybt, følelsesforløsende arbejde. Opstillingsarbejdet og det støttende gruppefelt giver tilsammen en udtalt nænsomhed omkring det vi udforsker – mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt.

Ud over indføring i systemisk opstilling og de opfattelser og iagttagelser, der ligger til grund for den klassiske opstillingsform, kommer vi – alt efter gruppens behov – blandt andet ind på emner som:

 • Gruppens felt og muligheder
 • Kroppens felt og muligheder gennem både dynamisk og nænsomt arbejde
 • Gå på opdagelse i kroppens ressourcer – hvilke nuancer i kroppens udtryk inviterer dig dybere og hvilke inviterer til glæde?
 • Oplevelse af hvordan opvæksten i dit slægtssystem forankrer sig i din krop
 • Arbejde med indre, ubevidste loyalitetsmønstre i familien
 • Familiehemmeligheders kraft gennem generationer
 • Når kvinder og mænd lukker hinanden ude i familiesystemet
 • Effekten af barnets afbrudte indre, naturlige bevægelse
 • Mulige systemiske baggrunde for helbredsproblemer
 • Offer/bøddeltemaer

 

Vi begynder dagen med komme-tilstede-øvelser, samt forskellige par- og gruppeøvelser mhp. at mærke efter, hvor muligheder og glæde er tilgængelig. Der er rum for den individuelle udforskning, støttet af lytte- og spejlingsøvelser. Alle kan deltage i den fysiske del af programmet, som giver enhver mulighed for at deltage på sit eget niveau.

Vi arbejder som udgangspunkt fælles i mindst 4 timer hver formiddag. Der vil være mulighed for yderligere aktiviteter ud fra gruppens ønsker.
OBS: Deltagelse hele ugen er en forudsætning.
Ølejren er for voksne.

Igangsættere:

 

Om Michael Søderberg

 

 

Siden mine ganske unge år har jeg været optaget af de skjulte, men virkningsfulde sammenhænge, jeg kunne iagttage i verden omkring mig. Min søgen førte mig vidt omkring, med tyngdepunkt i nogle formative år i energifeltet omkring Michael Barnett (community 1992-1995 i Italien og Frankrig), og ikke mindst gennem den levende visdomstradition hos Ramesh Balsekar, som jeg første gang mødte i 1998.
Mit arbejdsliv har haft mange facetter – som sygehjælper og pædagogmedhjælper, håndværker og driftsleder, fra universitetsstudie (indologi) og fordybelse i klassiske sprog og filosofi, til kommunikation og projektledelse.
I mit personlige liv har opstillingsarbejdet betydet et vendepunkt. De indsigter jeg mødte gennem arbejdet i ”det vidende felt”, gav og giver mig dyb, indre mening. Fra 2003-2006 uddannede jeg mig i Tyskland som facilitator, og siden 2009 har jeg hver måned faciliteret opstillinger ved åbent-hus aftener. Derudover afholder jeg diverse temadage med opstillinger, samt anvender metoden løbende i individuelle sessions. Fra 2016 har jeg hvert år været ansvarlig for det systemiske opstillingsarbejde på ølejr. Siden 2013 yderligere uddannelser i forskellige grene af psykoterapi og selvforståelse, og jeg tilbyder siden 2015 individuelle psykoterapeutiske forløb, såvel som parterapi.

 

Om Liselotte Larsen

 

 

 

Siden 2005 har jeg deltaget i kurser hos Lene og Ole Vedfelt på Vedfelt Instituttet og startede i 2014 på Vedfelt Instituttets uddannelse som psykoterapeut. Jeg har samme sted deltaget i drømmekurser i nogle år. I Bodynamic regi har jeg gennemgået en 1-årig chok-traume uddannelse og har færdiggjort NAP, en 1-årig Neuro-Affektiv Psykoterapeutisk efteruddannelse med Susan Hart og Marianne Bentzen. I 2018 fik jeg eksamensbevis for NARM, en uddannelse med Larry Heller (Neuro Affektiv Relations Metode, som er en terapiform med fokus på udviklingstraumer). Herudover har jeg undervist i 25 år i ungdomsuddannelser i Danmark og Grønland i fagene psykologi og idræt – herunder dans, som jeg er uddannet i ved universitetet. Jeg har erfaring med qi gong, yoga, meditation, giraf-sprog, fokusering, procespsykologi. Mit tyngdepunkt ligger omkring sammenhængen mellem sjæl, psyke og soma/fysik. Jeg holder af at være i bevægelse, at bevæge mig og at blive bevæget. Jeg holder ligeså meget af at formidle dette og at være i bevægelse sammen med andre. Vi vil lege og udforske krop og bevægelse, og bevægelserne vil være en invitation til at opleve en direkte kontakt med os selv og vores autentiske identitet. Derudover vil vi udforske det relationelle sammen gennem bevægelser.
Med afsæt i alt, hvad jeg har af uddannelse og erfaring har jeg i én-til-én terapi-sessioner i Hvidovre.


Kontakt person : Liselotte Larsen
kaskelotten(æ)gmail.com
telefon: 61713131
Kontakt person : Michael Søderberg
nusernari(æ)hotmail.com
telefon: 51537671


Igangsætter : Liselotte Larsen telefon: 61713131
Igangsætter : Michael Søderberg telefon: 51537671
Facebook Græsrodsgården uge 32


Hjemmeside Græsrodsgården uge 32 https://www.facebook.com/groups/2067715656876238/?source=create_flow&ref=www_header_dropdown