Systemiske opstillinger – møder og afsæt.

Uge 32   lørdag den 4/8 2018 - lørdag den 11/8 2018

Græsrodsgården uge 32, lørdag d. 4/8 – lørdag d. 11/8 – 2018

 

Systemiske opstillinger – møder og afsæt.

 

Omdrejningspunktet på ølejr uge 32 er systemisk/familie opstilling. Der vil være afsat tid hver dag til at lave opstillinger for ølejrens deltagere. Udover opstillinger vil vi hver dag også lave øvelser med krop og sind som fx fokuseringsøvelser, bevægelser til musik mm. som støtter op om arbejdet i opstillingsfeltet.

Vi fødes ind i et allerede eksisterende familiesystem og bliver mødt af de kvaliteter, som dette muliggør. Meget ofte er vi som voksne ikke bevidste om, hvad vi bærer med os af loyalitetsdynamikker, modstande og hæmninger for udfoldelse. Ølejren er en invitation til at udforske nogle af disse livsmønstre. Opstillingsformen og det støttende gruppefelt giver en udtalt nænsomhed omkring det vi sammen udforsker – mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt.

På ølejren er der plads til, at du kan udforske, hvor det er muligt at opleve fylde i din egen væren – og de steder, hvor dit energisystem har været nødsaget til at beskytte sig selv mod noget ellers ubærligt.

Vi begynder dagen med komme-tilstede-øvelser, samt forskellige par- og gruppeøvelser mhp. at mærke efter, hvor muligheder og glæde er tilgængelig. Der er rum for den individuelle udforskning, støttet af lytte- og spejlingsøvelser. Alle kan deltage i den fysiske del af programmet, som giver enhver mulighed for at deltage på sit eget niveau.

Ud over indføring i systemisk opstilling og de opfattelser og iagttagelser, der ligger til grund for den klassiske opstillingsform, kommer vi – alt efter gruppens behov – blandt andet ind på emner som:

 • Gruppens felt og muligheder
 • Kroppens felt og muligheder gennem nænsomt arbejde
 • Gå på opdagelse i kroppens ressourcer – hvilke nuancer i kroppens udtryk
  inviterer dig dybere?
 • Oplevelse af hvordan opvæksten i dit slægtssystem forankrer sig i din krop
 • Arbejde med indre, ubevidste loyalitetsmønstre i familien
 • Effekten af familiesystemiske blokeringer gennem generationer
 • Familiehemmeligheders kraft gennem generationer
 • Når kvinder og mænd lukker hinanden ude i familiesystemet
 • Oplev at kunne være tilstede i relationer anderledes og mere frit
 • Effekten af barnets afbrudte indre bevægelse mod en forælder
 • Mulige systemiske baggrunde for helbredsproblemer
 • Offer/bøddeltemaer

Vi arbejder som udgangspunkt fælles i mindst 4 timer hver formiddag. Der vil være mulighed for yderligere aktiviteter ud fra gruppens ønsker.
Deltagelse hele ugen er en forudsætning.
Ølejren er for voksne.

 

Kærlig hilsen
Liselotte og Michael

 

Om Michael Søderberg
Siden mine ganske unge år har jeg været optaget af de ofte skjulte, men virkningsfulde sammenhænge, jeg kunne iagttage i verden omkring mig. Min søgen førte mig vidt omkring, med tyngdepunkt nogle år i energifeltet omkring Michael Barnett, og ikke mindst den levende visdomstradition hos Ramesh Balsekar.
Jeg er forankret i det konkrete, levede liv, og har haft et endog meget varieret arbejdsliv – som håndværker og driftsleder, som pædagogmedhjælper og sygehjælper i arbejdet med både tvangsfjernede børn og døende gamle; fra intense universitetsstudier til kommunikation og projektledelse.
I mit personlige liv mødte jeg for år tilbage et udråbstegn, der fik mig til at stoppe op. Det førte mig til arbejdet med systemiske opstillinger, tidligere mest kendt som familieopstillinger. De indsigter jeg mødte gennem arbejdet i det, jeg i mangel af bedre tænker på som ”det vidende felt”, gav dyb, indre mening. Efterfølgende tog jeg en flerårig uddannelse i Tyskland som facilitator, og siden 2009 har jeg hver måned faciliteret opstillinger ved åbent-hus aftener. Derudover afholder jeg diverse temadage, samt anvender metoden løbende i individuelle sessions. Siden 2016 har jeg sammen med Liselotte afholdt ølejr på Græsrodsgården.
Derudover er jeg Enneagram practitioner samt Bodynamic chok/traumeterapeut og har videre uddannelse i Bodynamicregi. P.t. uddanner jeg mig i emotionsfokuseret terapi.

 

Om Liselotte Larsen
Siden 2005 har jeg deltaget i kurser hos Lene og Ole Vedfelt på Vedfelt Instituttet og startede i 2014 på Vedfelt Instituttets uddannelse som psykoterapeut. Jeg har samme sted deltaget i drømmekurser i nogle år. I Bodynamic regi har jeg gennemgået en 1-årig chok-traume uddannelse og deltager pt. i en 1-årig neuro-affektiv psykoterapeutisk efteruddannelse med Susan Hart og Marianne Bentzen. Herudover har jeg undervist i 25 år i ungdomsuddannelser i Danmark og Grønland i fagene psykologi og idræt – herunder dans, som jeg er uddannet i ved universitetet. Jeg har erfaring med qi gong, yoga, meditation, giraf-sprog, fokusering, procespsykologi. Mit tyngdepunkt ligger omkring sammenhængen mellem sind, krop og ånd. Jeg holder af at være i bevægelse, at bevæge mig og at blive bevæget. Jeg holder ligeså meget af at formidle dette og at være i bevægelse sammen med andre. Jeg tilrettelægger leg og udforskning gennem krop og bevægelse, og bevægelserne vil være en invitation til at opleve mødeøjeblikke med dig selv og den anden/ de andre.


Kontakt person : Liselotte Larsen, 61713131
kaskelotten(æ)gmail.com

Kontakt person : Michael Søderberg, 51537671
nusernari(æ)hotmail.com


Igangsætter : Liselotte Larsen telefon: 61713131
Igangsætter : Michael Søderberg telefon: 51537671
Facebook Græsrodsgården uge 32


Hjemmeside Græsrodsgården uge 32 https://www.facebook.com/groups/2067715656876238/?source=create_flow&ref=www_header_dropdown