Voksen uge

Uge 30   lørdag den 20/7 2019 - lørdag den 27/7 2019

www.gro-sommerlejr.dk
Pris:
– over 24 år 1085 kr.
– under 25 år 830 kr.

 

 

Vi stresser af – og oplever, at vi er en del af naturen – og får tanker om, hvad vi egentlig vil. Man kan deltage meget aktivt, men også mere afslappet, hvor man er tilskuer og tilhører, der bare gør sig sine egne tanker.

Alle deltager på skift i madlavning, opvask mm. Vi har fokus på økologi og sundhed. Ingen alkohol, ingen sodavand, ingen tobak, men lækker mad og saft af frisk frugt. Og så er der kaffe, te og urte te – samt lækker kage.

Programmet kan ændre sig, og rækkefølgen kan blive en anden. Det handler om, at vi skal blive inspireret – og så snakke med hinanden om, hvad vi tænker og føler – for at blive klogere på, hvad vi selv vil. Vi stræber efter, at snakken ikke bliver flyvske visioner; men at vi byggere videre på, hvad enhver af os har oplevet og erfaret. Og så er det vigtigt, at vi hygger os, har det sjovt og har tid til at knytte nye venskaber.

Hver morgen er der morgendans for de friske fra 7:45-8:00 inden morgenmaden. Musikken, rytmerne og tempoet er forskellig fra dag til dag.

Lad os mødes – udveksle erfaringer – blive venner
Det handler ikke om at blive enig med oplægsholderne – men at snakke med hinanden og finde ud af, hvad du selv vil.

   

Lær at lave lækre veganske retter       &       Bliv klog på de nye bevidstheder, der er på vej

Lørdag

Ankomst i løbet af dagen. Der er frokost og kaffe/te/saftevand/kage om eftermiddagen til dem, der kommer tidligt – elles aftensmad kl. 18. Der er tildeling af sovetelt (eller man slår sit eget op). Udlevering af underlag, sovepose, lagenpose eller lignende til dem, der har bestilt. Efter aftensmaden er der rundtur i lejren med information om faciliteter og hygiejne mm. Bagefter samling omkring bålet eller i mødeteltet, hvor der er velkomst og præsentation mm.

Søndag

Rundtur i frugtplantagen og i grøntsagshaven med information om natur og økologi.

Skovvandring i små grupper med poster, hvor man får spørgsmål om økologi, som man skal snakke om indtil næste post. Samling og snak om spørgsmålene.

Eftermiddag
Vejledning i brug af køkkenteltene – og information om fødevarer, opbevaring, madlavning, opvask mm.

 

Små hold får til opgave at lave en lille vegansk kage. Bedømmelse og udnævnelse af det hold, der har klaret det bedst. Kaffe og te.

 


Tommy Falkeøje fortæller om organisk-biologisk, biodynamisk, økologisk, natural farming og permakultur dyrkning. Hvordan genskaber man livet i jorden? Hvad er bæredygtigt jordbrug?

Download bogen Livgivende Jordbrug

1 minuts video om jordforbedring på Gro Sommerlejr
14½ minuts video om kompost på Gro Sommerlejr

 

 

Aften
Lejrbål (hvis vejret tillader det – ellers inde i telt).
Bålsange. Kaffe, te og kage. (hver aften).

 

Anders Lindgård fortæller om Kysøko økologiske frugtplantage,
som han og Susanne Hansen startede i 2008.

 

                      Ro i lejren senst kl. 23.
Vi er i gang med at genskabe en naturlig jord, hvor den øverste meter har masser af levende og døde rødder, der er fulde af vand – og hvor der er milliarder af bakterier, der udskiller syre, som opløser ler og sand – og giver en næringsvæske fuld af alle grundstoffer, som planternes rødder så kan opsuge.

Mandag

Formiddag
Fra 1913 til 1920 modtog Johanne Agerskov er række budskaber fra den åndelige verden. Hendes mand Michael Agerskov udgav dem i bogform i 1920 med titlen Vandrer mod lyset. Det er et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden. Der kommer to og fortæller, hvad Vandrer mod Lyset! handler om ift. åndelige værdier og lovmæssigheder- hvad vi må erkende og efterleve. Vi vil komme omkring emner som : Menneskets frie vilje og ansvar – Reinkarnation – Kærlighed – Tilgivelse- Karma – Oneness.


Eftermiddag
Victor Flemming Skjold Jensen vil fortælle om sine oplevelser og erkendelser: “I 20 år har jeg gået ud af min krop om natten til andre dimensioner (planeter, galakser og parallel universer). I de første 15 år har jeg fået undervisning og arbejdsopgaver. Og i de sidste 5 år har jeg selv undervist om natten på mange planer. Jeg vil fortælle om skaberen før han skabte det vi oplever som big bang, og hvorfor det skete, og hvorfor jorden er, som den er nu. Jeg vil også komme ind på fremtiden – hvad er udfordringen, hvad skal vi?”


Sidst på eftermiddagen
Alle går i skoven og finder en gren. Tilbage på lejren vikler man stof om den ene ende og stikker ned i opvarmet parafin, så man får en fakkel. Den skal bruges cirka kl. 22:30, hvor vi danner en cirkel og har et ritual om at redde verden.
Aften
Gruppesnak: Miljøfolk og politikere “kæmper” for at redde verden – og siger, at vi skal “forstå” en masse, sætte “mål” og “samarbejde”. Men er det ikke at forblive i hjernen, hvor man har gjort sig til en slags Gud – og tror, at man kan styre alting? Er det ikke nødvendigt, at bevidstheden også skal være i kontakt med det “sjælelige”, det “åndelige”, det “spirituelle” …?
Er der en kosmisk bevidsthed? Er der en form for intelligens i naturen og evolutionen? Har vi en gensidig telepatisk bevidsthed udover den individuelle? Hvad er Gud? Hvad vil det sige at have Gud i sit hjerte? Hvad er fordelen ved at være i kontakt med Gud?
En eller flere aftener (nætter) er der mulighed for at kigge stjerner. Videoen giver lidt information om Jupitor og Saturn – set ud fra en astrologisk betragtning. Det handler om, hvornår vi holder op med at kigge på alle problemerne – og skifter til at kigge fremad på nye muligheder.

Tirsdag

Michael Jensen og Agnete Hoffmeyer har i mange år besøgt Blackfoot stammen i Canada og deltaget i “Path of the Buffalo Sundance” under ledelse af den spirituelle leder Pablo Camille Russell, som har en vision om en anden vej – ”Bisonens vej” – hvor man er mere i forbindelse med moder jord og naturen omkring sig, den spirituelle verden og ikke mindst sig selv.
Vi vil guide en medicinhjuls-workshop ud fra den indianske blackfoot-tradition ved at skabe et sikkert og helligt rum, hvor hver deltager i kredsen vil arbejde med deres livshistorie i et healingsperspektiv understøttet af blackfoot-sange og trommens vibrerende kraft. Workshoppen foregår både formiddag og eftermiddag, men der vil selvfølgelig være en middagspause.

Aften
Bålsange (omdelt sanghæfte) med guitar.

Onsdag

Udflugtsdag

Mulighed 1: Cykeltur nord for lejren i det smukkeste bakkede landskab – langs med Tystrup-Bavelse sø – til den kunstige badestrand. Kun for dem, der medbringer egen cykel.

Mulighed 2: Gå gennem skoven til Susåen. Sejl i kano til Næstved. Tag bus tilbage til Kyse. Gå 2 km til lejren. Man betaler 385 kr. pr. kano, hvori der kan sidde op til 3 voksne.

Mulighed 3: Bil eller bus til Bisserup Strand. Der er kun få sten i vandet. Og der er bod, hvor man kan købe grill, is og sodavand.

 
Hvis vejret er dårligt – og vi skal være inde, er der maleri på programmet. Man vælger én af kategorierne:

 

1) Indre barn. Højrehåndede maler med venstre hånd, og venstrehåndede maler med højre hånd. Man maler kun, når man er i kontakt med sit indre barn.
2) Protest. Maleriet taler til følelserne og udtrykker frygt, harme, fortvivlelse eller afmagt. Maleriet fokuserer på det negative: det, som vi gerne vil af med.
3) Opråb. Her udtrykkes håb, drømme, vilje, muligheder. Maleriet fokuserer på det positive: det, som vi gerne vil opnå – og som vi tror kan blive til virkelighed.

Efter formiddagspausen hænges malerierne op sammen med en lap papir til point, hvor andre kan sætte en lille lodret streg, hvis man kan lide maleriet.

Om eftermiddagen er der præsentation, tale og interview højlydt med dem, der har fået flest point. Eventuelt med mikrofon og højtalere, så alle kan høre.

Én fra hver kategori sætter sig i et panel sammen med en ordstyrer – og der debatteres, hvordan man kan bruge de 3 kategorier, hvis man vil nå ud til fremmede mennesker med et budskab.

 

Sen eftermiddag og aften
(Foreløbig tekst) Rolf Bjerre står for en session om decentral bevidsthed. Det nuværende samfundssystem har en bevidsthedsindustri, der styrer og kontrollerer os. Alle skal være ens, tænke ens, opføre sig ens. Vi har brug for et mere lokalt demokrati. Det gælder også foreninger, organisationer og grupper. Det enkelte menneske skal være mere i centrum. Vi skal generobre demokratiet i vores bevidsthed.

 

Torsdag

Formiddag
Oplæg: Hvordan har den europæiske bevidsthed udviklet sig fra 1400 tallet til i dag. Den kinesiske bevidsthed er på alle måder total anderledes. Hvilke bevidsthedsmæssige problemer har vi i dag?
Walk and talk: (små grupper på 2-4 personer).
Oplæg: Hvad er den oprindelige forståelse af indisk reinkarnation, chakraer og befrielse – og hvordan har europæerne overtaget det, så de er kommet til den modsatte forståelse. Hvordan er de progressive bevægelse i dag i Europa – og i USA? Og hvad går Gro-projektet ud på?


Eftermiddag og aften
Iben Lassesen fortæller om shamanisme og trommerejse.
Opdeling:
Mulighed 1) Trommerejse. Iben afholder en shamanistisk session om at mærke dyret i sig selv. (Begrænset antal deltagere.)
Mulighed 2) Snak i grupper om vilje og lyst.
Mulighed 3) Kropsøvelser.


Babeth Berdiin står for en session med titlen: Kropsøvelser på vej mod harmoni og en positiv sundhedstilstand.

Fredag


Formiddag og eftermiddag

 Mand befri dig selv
Tommy Falkeøje: Vi vil befri vores indre lille dreng, der blev knækket som lille, indtil vi mistede vores kraft. Og vi vil befri den indre unge mand, der var fræk, sjov og spændende, men som gennem mange år blev nedvurderet, indtil vi blev tamme. Vi vil genoplive de oprindelige mandeenergier, som engang blev brugt til forsvar, jagt, krig og magt, men som vi nu vil bruge til kraft og opbygning. Og vi vil udveksle erfaringer om de kvindelige energier, som engang blev brugt som heks, mor, luder og tjenestepige, men som vi nu vil se som hele mennesker. Vi vil snakke om de 8 taoistiske energier, som også genfindes i gamle europæiske eventyr, og som giver 8 forskellige kropsholdninger, seksualitet, følelser, tanker, opførsel mm. Og vi slutter med et manderitual, hvor vi sender hinanden ud i verden som en fri og stærk mand.
www.folkets-akademi.dk/fri_mand.html

Healing af det feminine
– spændende workshop for kvinder.

 

Ønsker du at komme i bedre kontakt med din feminine kraft, dine rødder?
Ønsker du at heale de sår, din sjæl måtte have og finde en ny og frugtbar vej i livet?

Der er et fantastisk ritual fra Perus regnskove, som hedder Livmoderens rite, som vi vil udføre i slutningen af workshoppen. Det er healing på dybt plan af det feminine og kvindelige aspekt. Vores skaberkraft. Personligt er det en af de mest kraftfulde ceremonier, jeg selv har deltaget i, og den har sat nogle ting på plads rent energimæssigt for mig med deraf følgende store og spændende forandringer. Kun af de gode.

Når vi healer det feminine, healer vi både de personlige sår, men også de kollektive. Det feminine og maskuline lider på verdensplan. Vi er kommet ud af kurs i takt med, at vi har mistet vores spirituelle rødder og bevæget os væk fra den gamle urkraft for at erstatte den med moderne samfund, nye normer, nye kønsroller og en manglende tro på naturens kraft.
Vi lever i en ny tid, hvor vi har mulighed for at bryde fri at den ubalance, der er blevet skabt af vores forfædre.

Moder Jord er vores spirituelle moder, som nærer os og giver os et fundament i livet. Når hun lider, så lider menneskeheden. Når vi healer det feminine, er vi med til at heale Moder Jord. Og når den mødrende energi heales, healer vi også vores børn, forældre, ægtemænd, søstre og brødre på verdensplan. Vi skal lære igen at være mænd og kvinder. At stå i vores kraft og respektere hinanden, støtte hinanden og løfte hinanden. Og anerkende vores forskelligheder som gaver og styrker fremfor svagheder.

Workshoppen er bygget op omkring Livmoderens Rite og arbejdet med de roller, vi har taget til os som kvinder. Lad os sammen plante en ny visdom og bevidsthed omkring vores kvindelighed og kvindekraft på denne dag.

Rikke Agersted:
www.helseklinikken-agersted.dk   og   www.denshamanistiskevej.dk

 

Tidlig aften
Skovvandring i små grupper (kvinder og mænd) med poster, hvor man får spørgsmål om parforhold og grupper, som man skal snakke om indtil næste post.

 

Afskedsfest
God mad, cirkeldans, sang, farvel ritual.

 

Lørdag

Oprydning og afrejse.