Råhygge for børn, unge og voksne

Uge 28   lørdag den 4/7 2020 - lørdag den 11/7 2020

Vedr. sæson 2020 (opdateret d. 11/6-2020)

Kære gæster på Røsnæs Ølejr
Vi har besluttet i øgruppen Røsnæs Ølejr at vi afholder ølejr i år.
Beslutningen er truffet på tværs af alle uger af en enig øgruppe da vi mener vi har rammerne til at gennemføre lejren på sikker vis.
Herfra er der så en proces som vi kommer til at arbejde ind i, om hvordan de enkelte uger skal overholde gældende retningslinjer.
Denne opgave ligger hos hver enkel rengskabsføre.
Overordnet set er det nødvendigt at være forhåndstilmeldt sin uge for at man kan deltage.
Dette er nødvendigt for at regnskabsføre kan holde styr på hvor mange der er på lejren.
Grænsen vil for nuværende ligge på 50 deltagere indtil uge 28, hvor deltagerantallet d. 8. Juli forventeligt bliver hævet til 100.
Disse grænser er ultimative og bliver efterlevet 100%.
Det vil sige at al tilmelding herfra foregår via regnskabsføre som man fremføres til via hjemmesiden.
Det er kun hos den anførte regnskabsføre man kan tilmelde sig.
Dvs. I uge 27 er det hos Benny, uge 28 hos Susanne, uge 29 hos Kim, uge 30 er udsolgt og uge 31 hos Kimmey.
For- og efterlejr er som altid hos Ole.
Der kan være sporadisk mulighed via ticketmaster, men det er klart at foretrække via regnskabsføre.
Såfremt man ønsker at framelde sin plads på Røsnæs Ølejr gøres dette skriftligt til regnskabsføre.
Bestilte billetter er først reserveret når man har modtaget en bekræftelse fra regnskabsføre.
Billetter fra Ticketmaster kan refunderes inden torsdag uge 25, som tidligere udmeldt.
Ønsker man senere refundering kan dette ansøges hos ølejren, men er ikke garanteret.
Herudover kommer alle som er på Røsnæs Ølejr til at forholde sig til et udvidet hygiejne niveau, nærmere defineret under hver enkelt uge.
Det betyder også at man ikke kan indfinde sig på lejren før på skiftedagen kl 12:30 med mindre dette er aftalt med regnskabsføre på ugen før.
Det vil være sådan at er man syg eller har man symptomer på Covid-19 er man ikke velkommen på lejren.
Alle retningslinjer fra regeringen vil i øvrigt blive efterlevet, og der vil, såfremt det er nødvendigt, blive truffet beslutninger, således vi til hver en tid lever op til dette.
Om nødvendigt også aflyse lejren, eller hjemsende dele af denne.
Alt andet bliver more or less som det plejer.
Vi GLÆDER os til at se jer på ølejr i 2020
De bedste hilsner
Øgruppen Røsnæs Ølejr
Læs mere på vores facebook gruppe: RosnesOlejr

De bedste hilsner
Øgruppen.

Uge 28

En uge i råhyggens tegn, hvor afslapning er en ekstremsport. Hænger din hverdag i en klokkestreng, er uge 28 måske lige det, du trænger til. Her færdes børn, unge og voksne i fri leg og socialt samvær. Intet er planlagt – alle aktiviteter står deltagerne selv for, så brug din fantasi og sæt noget i gang.
Vi kan lege, dase og snakke, synge og spille. Vi kan gå på opdagelse ved skov og strand.
Vi laver også snobrød og hygger ved bålet. Hottub, sauna, og vandrutchebane bruges flittigt.
Har du musikinstrumenter eller gode idéer, så ta’ dem med.


Kontakt person : Iona
iona(æ)golejr.dk
telefon: 4085 3460
Kontakt person : Susanne
susanne(æ)golejr.dk
telefon: 2991 5091
Kontakt person : Ann Marie


Facebook Røsnæs uge 28