Hyggelig familielejr for børn, unge og voksne

Uge 29   lørdag den 11/7 2020 - lørdag den 18/7 2020

Vedr. sæson 2020 (opdateret d. 11/6-2020)

Kære gæster på Røsnæs Ølejr
Vi har besluttet i øgruppen Røsnæs Ølejr at vi afholder ølejr i år.
Beslutningen er truffet på tværs af alle uger af en enig øgruppe da vi mener vi har rammerne til at gennemføre lejren på sikker vis.
Herfra er der så en proces som vi kommer til at arbejde ind i, om hvordan de enkelte uger skal overholde gældende retningslinjer.
Denne opgave ligger hos hver enkel rengskabsføre.
Overordnet set er det nødvendigt at være forhåndstilmeldt sin uge for at man kan deltage.
Dette er nødvendigt for at regnskabsføre kan holde styr på hvor mange der er på lejren.
Grænsen vil for nuværende ligge på 50 deltagere indtil uge 28, hvor deltagerantallet d. 8. Juli forventeligt bliver hævet til 100.
Disse grænser er ultimative og bliver efterlevet 100%.
Det vil sige at al tilmelding herfra foregår via regnskabsføre som man fremføres til via hjemmesiden.
Det er kun hos den anførte regnskabsføre man kan tilmelde sig.
Dvs. I uge 27 er det hos Benny, uge 28 hos Susanne, uge 29 hos Kim, uge 30 er udsolgt og uge 31 hos Kimmey.
For- og efterlejr er som altid hos Ole.
Der kan være sporadisk mulighed via ticketmaster, men det er klart at foretrække via regnskabsføre.
Såfremt man ønsker at framelde sin plads på Røsnæs Ølejr gøres dette skriftligt til regnskabsføre.
Bestilte billetter er først reserveret når man har modtaget en bekræftelse fra regnskabsføre.
Billetter fra Ticketmaster kan refunderes inden torsdag uge 25, som tidligere udmeldt.
Ønsker man senere refundering kan dette ansøges hos ølejren, men er ikke garanteret.
Herudover kommer alle som er på Røsnæs Ølejr til at forholde sig til et udvidet hygiejne niveau, nærmere defineret under hver enkelt uge.
Det betyder også at man ikke kan indfinde sig på lejren før på skiftedagen kl 12:30 med mindre dette er aftalt med regnskabsføre på ugen før.
Det vil være sådan at er man syg eller har man symptomer på Covid-19 er man ikke velkommen på lejren.
Alle retningslinjer fra regeringen vil i øvrigt blive efterlevet, og der vil, såfremt det er nødvendigt, blive truffet beslutninger, således vi til hver en tid lever op til dette.
Om nødvendigt også aflyse lejren, eller hjemsende dele af denne.
Alt andet bliver more or less som det plejer.
Vi GLÆDER os til at se jer på ølejr i 2020
De bedste hilsner
Øgruppen Røsnæs Ølejr
Læs mere på vores facebook gruppe: RosnesOlejr

De bedste hilsner
Øgruppen.

Uge 29

En populær, dejlig ferieuge med en glad blanding af nye og gamle deltagere.
I lejrugen sker der dét, som deltagerne har lyst til og sætter gang i. Fx:
Guitarspil og sang, boldspil, bålhygge med tilberedning af snobrød, popcorn
mm. over gløderne. Skattejagt for små børn og natteløb for større og store plejer
at være faste indslag. Der er mulighed for hottub og dampbad.
Medbring gerne akustiske musikinstrumenter og masser af godt humør!
Vi har alle medansvar for, at det bliver en god uge!
NB Tilmelding til denne uge sker direkte til kontaktpersonerne (efter 1. marts).


Kontakt person : Benny N
benny2(æ)golejr.dk
telefon: 4042 0150
Kontakt person : Kim
kim(æ)golejr.dk
telefon: 2126 2466,
Kontakt person : Poul
poul(æ)golejr.dk
telefon: 2513 0511


Facebook Røsnæs uge 29