Om ølejr organisationen

En Ølejr er en kollektiv ferieform, som traditionelt foregår på mindre øer i Danmark, men efterhånden foregår en del ølejre også på fastlandet eller større øer.

Ølejre opstod i forbindelse med det europæiske naturfredningsår 1970, hvor især 15-20 årige unge mødtes på 4 lejre, hvor man arbejdede med håndværksmæssige opgaver under lønnet vejledning (bl.a. fra spejderbevægelsen) – og med en vis form for fællesskab. Man arbejdede f.eks. med at restaurere gamle vindmøller, naturpleje og arkæologi.
I 1971 blev Ølejrbevægelsen stiftet og fra 1971-1973 blev der ydet statsstøtte.

Siden 1974 har Ølejrbevægelsen været kørt, som en selvstændig forening uden statsstøtte.

 

Samvirket ø-lejrbevægelsen (SØB) og Ølejrbevægelsen (ØB)

På Ølejrbevægelsens representantskabs møde 18-19 november 2019, besluttede 8 ølejre (Drejø, Endelave, Gro, Græsrodsgården, Lyø, Røsnæs, Samsø og Vejlø) at forlade ølejrbevægelsen, for at i stedet indgå i Samvirket ø-lejrbevægelsen (SØB – stiftet i maj 2019). 3 ølejre (Hjerk, Skarø og Omø) forbliver i Ølejrbevægelsen (ØB).
Der var på mødet enighed om at de 2 organisationer fremover vil arbejde tæt sammen, sådan at det for dig som deltager på en ølejr ikke vil være forskel på, hvordan den enkelte ølejr er organiseret.

Samvirket ø-lejrbevægelsen (SØB) er en paraply organisation, for de 8 ølejre som er selvstændige foreninger.

I Ølejrbevægelsen har de 3 ølejre fællesøkonomi, og står også for det formelle ejerskab af telte osv.

Når du har deltaget på en af sommerens lejre, bliver du automatisk medlem af ølejrens forening eller ølejrbevægelsen  et år frem.

Ølejrbevægelsens adresser:

Ø-mail: info@oelejr.dk
Hjemmeside: www.oelejr.dk

Frem til 1. januar 2020:
Postadresse: Ølejrbevægelsen
Skælskør Landevej 22
4262 Sandved
Telefonnummer: 70 22 55 81
Ølejrbevægelsens CVR-nummer: 32 14 48 96
Telefontid: torsdag kl. 18.00-20.00, fra 8. marts – 22. august 2019

Efter 1. januar 2020: Kontakt den enkelte ølejr