Den Nye Bevidsthed og GRO-TV

Uge 30   lørdag den 24/7 2021 - lørdag den 31/7 2021

Voksne 1085 kr.
Unge og studerende 805 kr.

Du tilmelder dig/jer og betaler fra Gro Sommerlejrs egen hjemmeside: Læs mere og tilmeld.

Nogle af os spiser til daglig lidt kød, drikker lidt alkohol og slækker lidt på det økologiske. Men her på lejren tager vi en uge med vegansk økologisk mad uden alkohol og sodavand. Og vi nøjes med røgen fra bålet.

Det handler om at skabe en kollektiv handlekraftig bevidsthed, hvor vi bygger det nye op fra bunden af.

De kommende 5-10 år vil meget ændre sig. Klimakrisen og de andre kriser vil tvinge os til at ændre livsstil – men også hele den måde vi som samfund og fællesskab fungerer på. Det er ikke om nogle år, men nu at der skal ske noget. Det starter ikke med at overbevise politikerne om noget, for de kan reelt ikke gøre noget. Det starter med os selv: Hvad vil jeg med mit liv? Hvordan kan jeg realisere det sammen med andre?

Vi skal snakke sammen i små og store grupper. Ikke så meget om de nære aktioner de kommende måneder, men mere om det langsigtede, der skal ske de næste 5-10 år. Ikke så meget om, hvad for et samfund vi vil skabe. Men hvordan gør vi det? Selvforsyningskæder, tøjbyttecentraler, anskaffelse af kollektive jorde, organisere byggeweekender, lave internet TV-kanaler, lave spisesteder, overnatningssteder, børnehuse, ungdomshuse, arbejdspladser, hvor vi ansætter hinanden eller nøjes med kost og logi, forpligtende fællesskaber, hvor vi sørger for, at unge kan deltage, også når de har fået børn.

Alle kan bidrage med til snakken, men Tommy Falkeøje vil styre processen – og så vil vi afprøve det, som i de sidste 20 år har udviklet sig i progressive kredse rundt omkring, hvor man snakker om den nye bevidsthed, der handler om det naturlige og oprindelige, og som indebærer konstruktive sociale kompetencer, åbenhed og ærlighed, mod og styrke samt overensstemmelse mellem ord og handling.

Hvis vi vil ændre verden, skal vi også ændre vores bevidsthed – og også ændre vores livsstil mm.

Jeg har studeret sociale videnskaber og deltaget i næsten alle græsrodsbevægelser i 70’erne. Jeg har deltaget i al slags terapi (både som klient og terapeut) og har i 90’erne lavet kurser i tantra og forvandling af underbevidstheden. Jeg har været økologisk landmand og været med til at starte den første øko-landsby i Danmark. Jeg har i de seneste 20 år studeret andre kultures bevidstheder. Men jeg har især studeret de grupper i USA og Europa, som har arbejdet med at forvandle deres bevidsthed, så de fungerer mere kollektivt og handlekraftigt.

Tommy vil føre os igennem nogle sociale processer, hvor vi vil blive afklaret omkring tidens propaganda, hvilke revolutionære folkelige bevægelser, der er i gang rundt omkring – samt om hvordan vi kan være med til at forvandle samfundet. Alle bidrager med det, de ved og kan. Og tilsammen vender vi styrket tilbage til en kamp om at redde kloden, hinanden og os selv.

Hvad sker der?

Hvad skal vi?

Hvad skal vi gøre helt konkret?

Og så starter vi TV-GRO.

www.gro-sommerlejr.dk