Om ølejre

En ølejr er en kollektiv ferieform, som traditionelt foregår på mindre eller større øer i Danmark. Enkelte ølejre er dog på fastlandet.

Idéen til ølejre opstod i året før det europæiske naturfredningsår 1970, som et projekt med forsøgslejre på initiativ af kulturministeriet. I 1970 blev der rejst 4 lejre, og deltagerne var især unge i alderen 15-20 år. Her skulle man arbejde med håndværksmæssige opgaver under lønnet vejledning (bl.a. fra spejderbevægelsen) – og med en vis form for kollektivt fællesskab. Man arbejdede f.eks. med at restaurere gamle vindmøller, naturpleje og arkæologi.
I 1971 blev Ølejrbevægelsen (ØB) stiftet og denne modtog statsstøtte i årene 1971-1973. Siden 1974 har Ølejrbevægelsen været en selvstændig forening og i al væsentlighed drevet for deltagerbetalinger.

Hurtigt ændrede ølejrene indhold fra at være en form for arbejdslejre til at være lejre med samvær om nogle bestemte temaer. I dag er der f.eks temaer som familielejre, yoga, mad og sundhed, selvudvikling, musik og dans, sang, drama, brætspil og rollespil.

Hver ølejr har en planlægningsgruppe kaldet ø-gruppen samt en bestyrelse. Disse planlægger årets lejre med ansvar for tilladelse, økonomi, vedligeholdelse af materiel, opsætning (forlejr), temaer til ugerne og nedtagning (efterlejr).

 

Ølejrbevægelsen  skaber Samvirket Ø-lejrbevægelsen (SØB)

Efter en del forarbejde besluttede Ølejerbevægelsens repræsentantskabsmøde den 18-19. november 2019, at 8 ølejre (Drejø, Endelave, Græsrodsgården, Lyø, Røsnæs, Samsø og Vejlø) forlod ØB, for i stedet at indgå i Samvirket Ø-lejrbevægelsen. Hermed er ØB i sin hidtidige form ophørt. I 2020 optagogs Omø i SØB.

De to ølejre, der er tilbage i ØB (Hjerk og Skarø), er kollektiv medlemmer i SØB som en ”flere ølejrforening”.

 

Fremtiden

Samvirket Ø-lejrbevægelsen er en paraplyorganisation for alle 10 ølejre. Gennem SØB kan alle ølejre støtte hinanden økonomisk efter ansøgning.

Der var på repræsentantskabsmødet enighed om, at alle ølejre fortsat arbejder tæt sammen, sådan at der ikke vil være forskel på, hvordan ølejrene er organiseret. Alt er uforandret med hensyn til afholdelse af lejrene, billetsalg og hjemmeside. Dog er det nyt, at en deltager på en ølejr automatisk bliver medlem af netop denne ølejrs forening et år frem. Medlemskabet er en demokratisk platform, hvor igennem man kan øve indflydelse via generalforsamlingen og/eller deltage i planlægning og praktisk arbejde organiseret af øgruppen.

Efter 1. januar 2020: Kontakt den enkelte ølejr

Hjemmeside: www.oelejr.dk

 

CVR-numre:

Forening Adresse By CVR-nummer
Samvirket Ø-lejrbevægelsen (SØB)
omfatter ø-lejrene
Drejø, Endelave, Græsrodgården, Hjerk,  Lyø, Omø, Røsnæs, Samsø, Skarø og Vejlø
Skovvej 11A 8620 Kjellerup 40551115
Foreningen Ø-lejrbevægelsen  (ØB)
omfatter ø-lejrene Hjerk og Skarø
Skovvej 11A 8620 Kjellerup 32144896
Foreningen Lyø ø-lejr Rødmosevej 110 7000 Fredericia 38643770
Samsø Ølejr Merløsevej 29, st. tv. 2700 Brønshøj 39675145
Foreningen Vejlø Ølejr Nørregade 8 B, 1. tv. 5800 Nyborg 40470093
Drejø ø-lejr (DØL) Fyrkildevej 2, st. th. 9220 Aalborg Øst 40671862
Foreningen Endelave Ølejr Virup Skovvej 97 8530 Hjortshøj 40784861
Røsnæs ølejr Syvendehusvej 49 D 2730 Herlev 40886605
Græsrodsgården Ølejr Schubertsvej 4, 2. tv. 2450 København SV 40907181
Omø Ølejr Skovvej 11A 8620 Kjellerup 41650990

 

SØB Vedtægter 2021

Denne side vedligeholdes af billetnetgruppen