Pris for deltagelse

2-14 år

15-24 år

25 og ældre

Pr. døgn

90 kr.

115 kr.

155 kr.

Pr. uge / 7 døgn

630 kr.

805 kr.

1085 kr.

+ 15 kr pr. billet i administrationsbidrag.

Til priserne kommer 15 kr administrationsbidrag til Ølejrbevægelsen og SØB hvis billetterne er solgt på den ny salgshjemmeside. (for billetter solgt på Ticketmaster betales de 15 kroner til Ticketmaster i forbindelse med ordren)

Voksen priserne er                1100   for 7 dages uger og           945 for 6-dages uger (incl. adm. bidrag)

Unge                                           820   for 7 dages uger og          705 for 6 dages uger (incl. adm. bidrag)

Børn                                            645   for 7 dages uger og          555 for 6 dages uger (incl. adm. bidrag)

Baby     0-1 år                                15 kr    ( adm. bidrag)

I 2021 skal der købes billet også til 0-1 årige. Dette gøres for at holde styr på hvor mange personer der er på den enkelte ø-lejr i forhold til Corona restriktionerne.

Prisen er inklusive kost. Der kan opkræves et mindre beløb for nogle af lejrens aktiviteter – ring og spørg på den pågældende lejr. Børn under 2 år deltager gratis. Kontakt regnskabsfører på lejren og fortæl du har et barn under 2 med.

Eneforsørger

Er du eneforsørger, skal du kun købe almindelig billet til dig selv og til de 2 ældste af dine egne børn. Såfremt du har flere end 2 børn under 18 år så skal du købe babybillet nummer 3, 4 osv. for at vi har styr på antallet.
(Eneforsørger-reglen gælder ikke for følgende ølejre: Drejø, DVS. der gælder normal billetpris for hvert barn)

 

 

Køb via Ticketmaster  eller den ny hjemmeside:

I 2021 sælger Vejlø, Samsø og Hjerk billetter via Ticketmaster. Der tilkommer et gebyr på 15 kr på disse billetter til Ticketmaster.

Drejø,  Endelave, Græsrodsgården,  Omø, Røsnæs, Skarø sælger billetter gennem den ny hjemmeside.

Gro og Lyø ølejr billeter sælges direkte, se de pågældende øers sider, for flere detaljer.

Tilmelding på ølejren i sæsonen:

Når du har valgt den uge, du gerne vil deltage i, ringer du til ølejren og spørger regnskabsføreren, om der er ledige pladser på den pågældende uge. Du tilmelder dig og betaler for hele ugen eller for nogle af ugens dage hos regnskabsføreren, når du møder op på ølejren. Der kan opkræves gebyr svarende til gebyret fra Ticketmaster.

Enkelte emneugers program forudsætter dog, at du deltager hele ugen (det angives i så fald under den enkelte uge).

Kommer du uanmeldt til en udsolgt lejr, risikerer du ikke at kunne deltage, da deltagere med billet har fortrinsret.

Tilbagebetaling

OBS. I 2021 gælder reglerne for tilbagebetaling og af TicketMaster billetter imellem følgende ølejre: Hjerk, Samsø og Vejlø

For Drejø,  Endelave, Græsrodsgården,  Omø, Røsnæs, Skarø  se handelsbetingelserne på salgs-hjemmesiden

For Omø og Hjerk gælder (p.gr. af Corona) Tilbagebetaling op til 7 dage før ølejr start.

For Samsø er tilbagebetaling 14 dage før ølejr start (men man regner med at det kan måske blive endnu kortere afhængig af sundhedsministeriets anbefalinger for i sommer.

Vejlø og Lyø har regler for tilbagebetaling indtil 30 dage før lejrstart.

Gro bruger sin hjemmeside til salg af billeter her kontaktes lejren direkte.

 

Tilbagebetaling ved afbud:

Hvis du alligevel ikke kan deltage i lejren og må melde afbud, kan dette ske indtil 4 uger før din lejr starter. Du skal henvende dig, hvor du har købt billetten for at få beløbet refunderet.

Bytning af billetter:

Det er muligt at ændre billetterne til en anden uge, enten på samme eller anden ølejr 1), hvis der stadig er ledige pladser.

1). Bytning kan kun ske imellem øer der benytter salgshjemmesiden. Ølejre der benytter Ticketmaster kan umiddelbart ikke ombyttes. Kontakt Ticketmaster telefonisk.

Tilbagebetaling ved sygdom:

Bliver du syg, skal du melde afbud til regnskabsføreren på ølejren, hvor du har tilmeldt dig, senest ved ugens start. Du skal derefter sende din billet og dokumentation for din sygdom til Ølejrbevægelsen. På et møde i september tager vi stilling til, om vi kan refundere din billet.

Tilbagebetaling ved aflysning:

Hvis en uge aflyses, får du få billetten refunderet via Ticketmaster. Vi har dog kun mulighed for at oplyse dig om en evt. aflysning, hvis du oplyser dit navn og telefonnummer, eller e-mail, når du køber billetten.

Anden form for tilbagebetaling:

I andre tilfælde kan du sende en ansøgning til bevægelsen og så tager vi stilling til en eventuel tilbagebetaling efter sæsonen.

 

Undtagelser, forbehold og ansvar

  1. En uge kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden uge, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage .
  2. De enkelte uger kan have særlige krav eller afvigelser (vegetarisk kost, alkoholforbud, påkrævet deltagelse hele ugen, begrænset deltagerantal, ugen er uegnet for børn). Dette angives på denne hjemmeside under den pågældende ølejr.
  3. Hvis der på en ølejr opkræves et administrationsgebyr, når du først betaler for lejren efter din ankomst, angives det på denne hjemmeside under den pågældende ølejr.
  4. Dyr må ikke medtages (bamser og tøjdyr er dog velkomne).
  5. Personlige ejendele er ikke dækket af bevægelsens lejrforsikring.
  6. Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med forløb, der har terapilignende karakter.
  7. Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med trafikforsinkelser, strejker, lockouts eller force-majeure-situationer.