En uge med fokus på nærvær, krop og kreativitet

Uge 31   lørdag den 30/7 2022 - lørdag den 6/8 2022

Uge 31.

Nærværets muligheder

Nærvær starter i kroppen. Kom til en uge med fokus på krop, kreativitet og nærvær. Vi vil på dette kursus bruge en collage af kreative øvelser for at støtte nærværet. Vi vil bruge bevægelse, leg, lyd, farver, streger og meditation, og beskæftige os med kropslig og mental fokusering, centrering og grounding.

I løbet af ugen vil der blive præsenteret enkle teknikker til at rumme værens-tilstande, såsom følelser, kropsfornemmelser, forestillinger, tanker m.m. Vi vil bruge farver og streg til at fange dagens stemninger, følelser og tilstande og øge bevidstheden om egen værdighed og styrke, følelser og nærvær. Krops- og nærværs- opmærksomhedsøvelser mindsker stress og forbedrer livskvalitet.

På denne uge har du mulighed for i en tryg atmosfære at undersøge og udforske nærværets muligheder.

Det er vigtigt at du deltager alle dage. Ikke egnet for børn.

Undervisning er formiddage, cirka 3½ time. En aften midt i ugen får vi – traditionen tro – besøg af Torben Hedvard, jungiansk drømme-analytiker.

Der vil blive forslag til meditationer og tegne-emner (mandala-tegning) ud over undervisningstiden.

Vi mødes lørdag den 30/7. Der er indkvartering fra kl. 15, og kl. 18 spiser vi vores første måltid sammen. Kl. 20-21 er der velkomst i salen. Kurset slutter efter fælles rengøring lørdag d. 6/8 kl. 12.


Kontaktperson, regnskabsfører : Joan Lindell Vangskjær telefon: 31235754


Igangsætter : Marianne Miller (Kropsterapeut, billedkunstner & skuespiller) telefon: 27183285

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background