Bevægelse og familiesystemiske opstillinger

Uge 32   lørdag den 7/8 2021 - lørdag den 14/8 2021

Bevægelse og familiesystemiske opstillinger

Omdrejningspunktet på ølejr uge 32 er familiesystemiske opstillinger i kombination med bevægelse. Der vil være afsat tid hver dag til at lave opstillinger for deltagerne, ligesom vi hver dag laver bevægelse alene, i par og i grupper med og uden musik, som støtter op om nærvær i opstillingsfeltet.

Vi fødes ind i et allerede eksisterende familiesystem og bliver mødt og præget af dets kvaliteter og begrænsninger. Balancen mellem forbundenhed til de nærmeste, og den personlige hvilen i egen identitet er altid i spil. Vores identitet er tæt forbundet med den væren, som kroppen giver adgang til eller blokerer for. Meget ofte er vi som voksne ikke bevidste om, hvad vi bærer med os af loyalitetsdynamikker, behov for beskyttelse eller hæmninger for livsudfoldelse. Derfor arbejder vi oplevelses- og procesorienteret med at udforske nogle af disse livsmønstre.
Kropsligt er vi formet af både over- og underspændinger i muskulatur, nervesystem, bindevæv mv. Ved at arbejde kropsligt med nærvær, støtter vi adgangen til ro, glæde og fylde som en naturlig tilstand.

Ølejren giver mulighed for at se vigtige dele af dit eget liv i et andet perspektiv og forstå, hvordan du gennem relationerne til betydningsfulde andre mennesker i dit liv er blevet til netop dig:

 • Hvordan påvirker en opvækst med utryg tilknytning mine relationer som voksen?
 • Har jeg ubevidst båret byrder, der hører til hos dem, der kom før mig?
 • Hvad gør en traumatisk begivenhed eller opvækst ved min evne til at føle mig tryg?
 • Hvordan sanses det at stå i tryg tilknytning?
 • Kan jeg tillade mine efterkommere at stå i deres egen værdighed?

Opstillingsarbejdet tillader en 3-dimensionel fremstilling af personlige kernetemaer, og giver mulighed for dybt, følelsesforløsende arbejde. I det støttende gruppefelt opstår en udtalt nænsomhed omkring det vi udforsker – mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt.

Ud over indføring i systemisk opstilling og de opfattelser og iagttagelser, der ligger til grund for den klassiske opstillingsform, kommer vi – alt efter gruppens behov – blandt andet ind på emner som:

 • Kroppens felt og muligheder gennem både dynamisk og nænsomt arbejde
 • Gå på opdagelse i kroppens ressourcer – hvilke nuancer i kroppens udtryk inviterer dig dybere?
 • Oplevelse af hvordan opvæksten i dit slægtssystem forankrer sig i din krop
 • Arbejde med indre, ubevidste loyalitetsmønstre i familien
 • Familiehemmeligheders kraft gennem generationer
 • Når kvinder og mænd lukker hinanden ude i familiesystemet
 • Effekten af barnets afbrudte indre, naturlige bevægelse
 • Mulige systemiske baggrunde for helbredsproblemer
 • Offer/bøddeltemaer

 

Vi begynder dagen med komme-tilstede-øvelser i form af kropsterapeutiske yogaøvelser, hvor vægten ligger på at møde dig selv med kærlig opmærksomhed og nærvær. Bevægelse folder sig ud i forskellige solo-, par- og gruppeøvelser mhp. at tillade stilhed, give og modtage omsorg og at mærke efter, hvor muligheder og glæde er tilgængelig. Med lytte- og spejlingsøvelser sætter vi rammerne for den individuelle udforskning, samt for den dynamik, som gruppeøvelserne inviterer til. Alle kan deltage på sit eget niveau.

Vi arbejder som udgangspunkt fælles i mindst 4 timer hver formiddag. Der vil være mulighed for yderligere aktiviteter ud fra gruppens ønsker.
OBS: Deltagelse hele ugen er en forudsætning.
Ølejren er for voksne.

Igangsættere:

 • Liselotte Larsen, 61 71 31 31, Kaskelotten@gmail.com
 • Michael Søderberg, 51 53 76 71, michaelksoederberg@gmail.com

Om Michael Søderberg

Siden mine ganske unge år har jeg været optaget af de skjulte, men virkningsfulde sammenhænge, jeg kunne iagttage i verden omkring mig. Min søgen førte mig vidt omkring, med tyngdepunkt i nogle formative år i energifeltet omkring Michael Barnett (community 1992-1995 i Italien og Frankrig), og ikke mindst gennem den levende visdomstradition hos Ramesh Balsekar, som jeg første gang mødte i 1998.
Mit arbejdsliv har haft mange facetter – som sygehjælper og pædagogmedhjælper, håndværker og driftsleder, fra universitetsstudie (indologi) og fordybelse i klassiske sprog og filosofi, til kommunikation og projektledelse.
I mit personlige liv har opstillingsarbejdet betydet et vendepunkt. De indsigter jeg mødte gennem arbejdet i ”det vidende felt”, gav og giver mig dyb, indre mening. Fra 2003-2006 uddannede jeg mig i Tyskland som facilitator, og siden 2009 har jeg hver måned faciliteret opstillinger ved åbent-hus aftener. Derudover afholder jeg diverse temadage med opstillinger, samt anvender metoden løbende i individuelle sessioner. Fra 2016 har jeg hvert år været ansvarlig for det systemiske opstillingsarbejde på Græsrodsgårdens ølejr.

Fra 2013 yderligere uddannelser i forskellige grene af psykoterapi og selvforståelse. Egen praksis siden 2015 med individuelle psykoterapeutiske forløb, såvel som parterapi.

 • Facilitator/Systemische Aufstellungen
 • Enneagram practitioner
 • Bodynamic-uddannet choktraumeterapeut, fra samme skole uddannet i kroppens selvstrukturering ud fra særligt de tidlige karakterfaser.
 • Eksamineret psykoterapeut / Emotionsfokuseret Terapi

Nylige kurser: Berthold Ulsamer (Traumearbejde i systemiske opstillinger), Maria Bergman (non-verbal kommunikation), Merete Holm Brandtbjerg (Skjulte livsvalg, Indre og ydre grænser), Rhonda Goldman (Emotionsfokuseret terapi for par), Rebekka Svarrer (Terapi i gruppe), Jørgen Groth (Psykoterapi med drømme) m.fl.

 

Om Liselotte Larsen

Siden 2005 har jeg deltaget i kurser på Vedfelt Instituttet og startede i 2014 på Vedfelt Instituttets uddannelse som psykoterapeut. Jeg har samme sted deltaget i drømmekurser i nogle år, og jeg holder meget af at udfolde drømme og den kommunikation, der ligger i drømmene.
I Bodynamic regi har jeg gennemgået en 1-årig efteruddannelse i chok & traume.
I 2017 gennemførte jeg NAP, Neuro Affektiv Psykoterapeutisk 1-årig efteruddannelse med Susan Hart og Marianne Bentzen.
I 2018 fik jeg eksamensbevis for NARM, Neuro Affektiv Relations Metode, en 2-årig uddannelse med Larry Heller, som er en terapiform med fokus på udviklingstraumer.
I 2020 gennemgår jeg Kropsterapeutisk Yoga Uddannelse, som arbejder med yogaen i sit terapeutiske udtryk. Herigennem kan man opnå kendskab til de følelser, der relaterer sig til forskellige kropsdele og arbejde med at opnå balance mellem krop, psyke, følelser og spiritualitet. Kropsterapeutisk yoga inviterer til at møde dig selv på et dybt plan, inviterer kroppen til at frigøre sig fra gamle spændinger og nærer dit nærvær på en blid og nænsom måde.
Førend jeg kastede mig ud i psykoterapien har jeg gennem 25 år undervist i ungdomsuddannelser i Danmark og Grønland med fagene psykologi og idræt – herunder dans, som jeg er uddannet i ved universitetet.
Jeg har erfaring med qi gong, yoga, meditation, giraf-sprog, fokusering, procespsykologi.
Mit omdrejningspunkt er indre frigørelse og sammenhængen mellem sjæl, psyke og krop samt en afbalanceret harmoni imellem dem. Jeg holder af at være i bevægelse, at bevæge mig og at blive bevæget. Jeg arbejder for sundhed fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt. Jeg holder ligeså meget af at formidle dette og stille min viden og erfaring til rådighed for alle, der har lyst og mod til at være med på deres egen indre rejse. Vi vil lege og udforske krop og bevægelse, og bevægelserne vil være en invitation til at opleve en direkte kontakt med os selv og vores autentiske identitet. Derudover vil vi udforske det relationelle sammen gennem bevægelser.
Med afsæt i alt, hvad jeg har af uddannelse og erfaring har jeg terapi-sessioner i Hvidovre.

Kontakt: Liselotte Larsen, 61713131 email: kaskelotten(a)gmail.com
Kontakt: Michael Søderberg, 51537671 email: nusernari(a)hotmail.com

Se mere om selve Græsrodsgården ølejren på: www.oelejr.dk/forside/graesrodsgaarden/


Kontakt person : Liselotte Larsen
kaskelotten(æ)gmail.com
telefon: 61713131
Kontakt person : Michael Søderberg
nusernari(æ)hotmail.com
telefon: 51537671


Igangsætter : Liselotte Larsen telefon: 61713131
Igangsætter : Michael Søderberg telefon: 51537671
Facebook Græsrodsgården uge 32


Hjemmeside Græsrodsgården uge 32 https://www.facebook.com/groups/2067715656876238/?source=create_flow&ref=www_header_dropdown